06 22 99 67 08
Sepetim (0) Toplam: 0,00
%10
Son Peygamber (SAV)'in Hayatı %25 indirimli Kasım Şulul

Son Peygamber (SAV)'in Hayatı

Liste Fiyatı : 32,00
İndirimli Fiyat : 28,80
Kazancınız : 3,20
%10
Temin süresi 6-9 iş günü.
Son Peygamber (SAV)'in Hayatı
Son Peygamber (SAV)'in Hayatı
Siyer yayınları
28.80

SİYER: SON PEYGAMBER HZ. MUHAMMEDİN (SAS) HAYATI
Harran Üniversitesi Temel İslam bilimleri İslam Tarihi Anabilimdalı öğretim görevlisi Prof. Dr. Kasım Şululun kaleme aldığı Son Peygamber Hz. Muhammedin (sas) Hayatı başlığı ile Siyer Yayınları tarafından16X23,5 cm orta boy ebadında ve 800 sayfa olarak yayınlanan hacimli eser, son yıllarda ülkemizde oldukça revaç bulan Siyer alanında kaleme alınmış telif eserler kategorisi bağlamında önemli bir boşluğu doldurmaktadır. 
Eser, gerek dil ve anlatım uslûbu açısından ki bu husus, özellikle İslami ilimler alanında yayınlanmış tercüme ve telif eserler sözkonusu olduğunda okuyucu tarafından eserin anlaşılması bağlamında önemli bir engel teşkil etmektedir-, gerekse de ele aldığı konuların oldukça titiz bir akademik hassasiyet içerisinde mümkün olduğu ölçüde birincil kaynaklar referans gösterilerek kronolojik bir sistem içerisinde ilgili yerlere yerleştirilmiş detaylı harita, kroki ve resimlerle de zenginleştirilmiş olması, bunun yanısıra kitabın sonuna eklenmiş olan ve okuyucunun eserden azami ölçüde faydalanmasını da sağlayan Siyer Terimleri ve Özel İsimler Karma Sözlüğü ve Peygamber devri kabilelerin şemalarının da yer aldığı ek kısımlar ve kapsamlı indeksi ile nitelikli bir çalışma olarak göze çarpmaktadır.
Siyerin Araştırmalarına Dair başlığıyla, önemli ve çoğu zaman da siyer sözkonusu olduğunda göz ardı edilen bir takım teknik bilgilerin hatırlatıldığı Giriş bölümünde, çalışmanın amaç ve yöntemi hakkında bilgiler aktarılırken, bunun yanı sıra siyer ilminin temel kaynakları hakkında farklı okuyucu kitleleri de göz önüne alınarak özet mahiyette bilgiler sunulmuş. Ayrıca sözkonusu giriş bölümünde siyer ilminin İslamî ilimler alındaki yeri ve önemi hakkında bilgiler aktırılırken bir yandan da günümüzde hâlâ tam anlamıyla çerçevesi oluşturulamamış Siyer Metodolojisi üzerine ufuk açıcı bir takım bilgilere de yer verilmiş. 
Eser, giriş bölümden sonra I. Bölüm: Hz. Peygamber Devri: Mekke Dönemi ve II. Bölüm: Hz. Peygamber Devri: Medine Dönemi başlıkları altında iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümün konusu olan Mekke Dönemi kendi içinde: Peygamberlik öncesi ve Peygamberlik sonrası olmak üzere iki alt kategoride değerlendirilmiş. Medine dönemi siyer olaylarının aktarıldığı ikinci bölüm ise hicrî yıllara göre tasnif edilen onbir alt bölümden oluşmaktadır. Bazı bölüm başlarında bölümün konusu ile yakından ilgili, İslamî terminoloji açısından önemli bir takım kavramlar (vahiy, peygamberlik, inzâl, biset, inziva, hicret vb.) siyer kaynakları yanı sıra tefsir, hadis, fıkıh ve kelamî kaynaklardan da referanslar gösterilerek özet mahiyette aydınlatıcı bilgiler aktarılmıştır.
Çalışmada göze çarpan diğer önemli bir husus, ele alınan tüm siyer olayları, kronolojik sıra göz önünde bulundurularak sayısal başlıklar altında İttifakla veya Ekseriyet Tarafından Kabul Edilen Tarihler ifadesiyle hicrî tarihlendirme esas alınarak kaynaklarda geçen farklı tarihlendirmeler de göz önünde bulundurularak hazırlanmış olmasıdır. Ancak burada hicrî tarihlendirmelerin miladî karşılıklarına yer verilmemiştir. Bu oldukça ihtilaflı olan tarihlendirme hususu ile ilgili görüşlerini ise yazar, giriş bölümünde gerçekleriyle izah etmiş. 
Bunun yanısıra eserde, yer yer bir takım mekan ve şahıs isimleri zikredilirken hemen yanlarında parantez içinde Arapça orijinal ibarelerine de yer verilmesi, bu konudaki farklı okumalara da gönderme yapması, çalışmadaki akademik hassasiyeti göstermesi açısından kayda değerdir. Ayrıca önemli görülen bir takım rivayetlerin de orijinal Arapçaları tercümelerinin yanında sunulmuş.
Kitabın sonunda Peygamber Devri Kabileler ve Siyer Terimleri ve Özel İsimler Karma Sözlüğü başlıkları altında iki EK bölüm yer almaktadır. Ek 1de 9 şema ile o dönemin kabilelerinin detaylı bir tasnifini görmekteyiz. Bir şecere formatında hazırlanmış olan bu şemalar, görsel materyaller olarak okuyucunun kabile ilişkilerini daha iyi anlamasına yardımcı olmaktadır. Ek 2de yer alan alfabetik sıraya göre hazırlanmış sözkonusu özel sözlük çalışması ise, sadece kitapta geçen kavramlarla sınırlandırılmamış, genel anlamda siyer sözkonusu olduğunda muhtemelen her okuyucunun karşısına çıkacak temel kavramlar gözönünde bulundurularak hazırlanmış ve ileride hazırlanılması düşünülen daha kapsamlı ve hacimli siyer terimleri sözlüklerine mukaddime mahiyetinde nitelikli bir çalışma olmuş.
Son olarak eser, gerek ele aldığı konuların akademik bir hassasiyet içinde titizlikle ele alınmış olması, gerekse de bunların sunumunda kullanılan görsel materyaller ile zenginleştirilerek güzel bir iç tasarım ve baskısı ile okuyucu sunulmuş olması bakımından ülkemizde daha emekle çağında olan siyer araştırmaları alandaki çıtayı biraz daha yükseğe taşımıştır. 

 • Açıklama
  • SİYER: SON PEYGAMBER HZ. MUHAMMEDİN (SAS) HAYATI
   Harran Üniversitesi Temel İslam bilimleri İslam Tarihi Anabilimdalı öğretim görevlisi Prof. Dr. Kasım Şululun kaleme aldığı Son Peygamber Hz. Muhammedin (sas) Hayatı başlığı ile Siyer Yayınları tarafından16X23,5 cm orta boy ebadında ve 800 sayfa olarak yayınlanan hacimli eser, son yıllarda ülkemizde oldukça revaç bulan Siyer alanında kaleme alınmış telif eserler kategorisi bağlamında önemli bir boşluğu doldurmaktadır. 
   Eser, gerek dil ve anlatım uslûbu açısından ki bu husus, özellikle İslami ilimler alanında yayınlanmış tercüme ve telif eserler sözkonusu olduğunda okuyucu tarafından eserin anlaşılması bağlamında önemli bir engel teşkil etmektedir-, gerekse de ele aldığı konuların oldukça titiz bir akademik hassasiyet içerisinde mümkün olduğu ölçüde birincil kaynaklar referans gösterilerek kronolojik bir sistem içerisinde ilgili yerlere yerleştirilmiş detaylı harita, kroki ve resimlerle de zenginleştirilmiş olması, bunun yanısıra kitabın sonuna eklenmiş olan ve okuyucunun eserden azami ölçüde faydalanmasını da sağlayan Siyer Terimleri ve Özel İsimler Karma Sözlüğü ve Peygamber devri kabilelerin şemalarının da yer aldığı ek kısımlar ve kapsamlı indeksi ile nitelikli bir çalışma olarak göze çarpmaktadır.
   Siyerin Araştırmalarına Dair başlığıyla, önemli ve çoğu zaman da siyer sözkonusu olduğunda göz ardı edilen bir takım teknik bilgilerin hatırlatıldığı Giriş bölümünde, çalışmanın amaç ve yöntemi hakkında bilgiler aktarılırken, bunun yanı sıra siyer ilminin temel kaynakları hakkında farklı okuyucu kitleleri de göz önüne alınarak özet mahiyette bilgiler sunulmuş. Ayrıca sözkonusu giriş bölümünde siyer ilminin İslamî ilimler alındaki yeri ve önemi hakkında bilgiler aktırılırken bir yandan da günümüzde hâlâ tam anlamıyla çerçevesi oluşturulamamış Siyer Metodolojisi üzerine ufuk açıcı bir takım bilgilere de yer verilmiş. 
   Eser, giriş bölümden sonra I. Bölüm: Hz. Peygamber Devri: Mekke Dönemi ve II. Bölüm: Hz. Peygamber Devri: Medine Dönemi başlıkları altında iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümün konusu olan Mekke Dönemi kendi içinde: Peygamberlik öncesi ve Peygamberlik sonrası olmak üzere iki alt kategoride değerlendirilmiş. Medine dönemi siyer olaylarının aktarıldığı ikinci bölüm ise hicrî yıllara göre tasnif edilen onbir alt bölümden oluşmaktadır. Bazı bölüm başlarında bölümün konusu ile yakından ilgili, İslamî terminoloji açısından önemli bir takım kavramlar (vahiy, peygamberlik, inzâl, biset, inziva, hicret vb.) siyer kaynakları yanı sıra tefsir, hadis, fıkıh ve kelamî kaynaklardan da referanslar gösterilerek özet mahiyette aydınlatıcı bilgiler aktarılmıştır.
   Çalışmada göze çarpan diğer önemli bir husus, ele alınan tüm siyer olayları, kronolojik sıra göz önünde bulundurularak sayısal başlıklar altında İttifakla veya Ekseriyet Tarafından Kabul Edilen Tarihler ifadesiyle hicrî tarihlendirme esas alınarak kaynaklarda geçen farklı tarihlendirmeler de göz önünde bulundurularak hazırlanmış olmasıdır. Ancak burada hicrî tarihlendirmelerin miladî karşılıklarına yer verilmemiştir. Bu oldukça ihtilaflı olan tarihlendirme hususu ile ilgili görüşlerini ise yazar, giriş bölümünde gerçekleriyle izah etmiş. 
   Bunun yanısıra eserde, yer yer bir takım mekan ve şahıs isimleri zikredilirken hemen yanlarında parantez içinde Arapça orijinal ibarelerine de yer verilmesi, bu konudaki farklı okumalara da gönderme yapması, çalışmadaki akademik hassasiyeti göstermesi açısından kayda değerdir. Ayrıca önemli görülen bir takım rivayetlerin de orijinal Arapçaları tercümelerinin yanında sunulmuş.
   Kitabın sonunda Peygamber Devri Kabileler ve Siyer Terimleri ve Özel İsimler Karma Sözlüğü başlıkları altında iki EK bölüm yer almaktadır. Ek 1de 9 şema ile o dönemin kabilelerinin detaylı bir tasnifini görmekteyiz. Bir şecere formatında hazırlanmış olan bu şemalar, görsel materyaller olarak okuyucunun kabile ilişkilerini daha iyi anlamasına yardımcı olmaktadır. Ek 2de yer alan alfabetik sıraya göre hazırlanmış sözkonusu özel sözlük çalışması ise, sadece kitapta geçen kavramlarla sınırlandırılmamış, genel anlamda siyer sözkonusu olduğunda muhtemelen her okuyucunun karşısına çıkacak temel kavramlar gözönünde bulundurularak hazırlanmış ve ileride hazırlanılması düşünülen daha kapsamlı ve hacimli siyer terimleri sözlüklerine mukaddime mahiyetinde nitelikli bir çalışma olmuş.
   Son olarak eser, gerek ele aldığı konuların akademik bir hassasiyet içinde titizlikle ele alınmış olması, gerekse de bunların sunumunda kullanılan görsel materyaller ile zenginleştirilerek güzel bir iç tasarım ve baskısı ile okuyucu sunulmuş olması bakımından ülkemizde daha emekle çağında olan siyer araştırmaları alandaki çıtayı biraz daha yükseğe taşımıştır. 

   Stok Kodu
   :
   9789759014308
   Boyut
   :
   16,5 x 23
   Sayfa Sayısı
   :
   800
   Basım Yeri
   :
   istanbul
   Basım Tarihi
   :
   2018
   Kapak Türü
   :
   CİLTLİ
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat